אחריות תאגידית

כחלק מחזונה ומתוך הבנה והכרה כי קידמה וחידושים טכנולוגיים עשויים לגרום לנזקים סביבתיים, ומתוך אחריות חברתית וסביבתית כלפי הדורות הבאים, פועלת החברה לצמצם ככל שניתן את השפעתה על הסביבה ומקפידה לעשות זאת בכמה מישורים:

  • צמצום פליטת גזי חממה ע"י שימוש בגז טבעי- החברה פועל בנחרצות מול הרשויות הרלוונטיות על מנת לקדם את תהליך העברת גז טבעי לאזור אופקים. הגז הטבעי עתיד להחליף מקורות אנרגיה כגון: מזו"ט, סולר וחשמל ובכך לתרום משמעותית לצמצום פליטת גזי החממה.
  • ניצול אנרגיית השמש לטובת הפקת חשמל- ברשות החברה שטחי גגות הפרוסים על גבי 5500 מ"ר, בכדי לשמור על איכות הסביבה ובכדי לנצל את אותם גגות, החליטה החברה להשקיע עשרות מיליוני שקלים לטובת הקמת מערכות סולאריות הפועלות על בסיס טכנולוגיה פוטו- וולטאית ומסוגלות לייצר חשמל בכמויות לא מבוטלות.פעילות זאת תורמת באופן ישיר לצמצום השימוש בחשמל המיוצר מפחם.
  • ייצור מוצרים ע"י שימוש בנייר ממוחזר– חלק ממוצרי החברה מיוצרים מ-100% נייר ממוחזר וללא כל שימוש בחומרי גלם מהטבע, תוך הקפדה על מוצר בעל רכות מלטפת ורמת חוזק גבוהה. השימוש בנייר ממוחזר מהווה תחליף לשימוש בחומר הגלם תאית, המופק מעצים מן הטבע.
  • צמצום השימוש במים – מתוך הכרה כי משאבי המים מוגבלים, שניב שמה לעצמה למטרה להפחית ככל הניתן את השימוש במים וזאת ע"י ייעול מערך מחזור המים הייחודי של החברה על מנת לשפר את יחס צריכת המים לטון מוצר.
  • מערכת בקרת איכות- תואמת את דרישות התקן 2000: ISO 9001 המחמירות, לרבות עמידה בכל החוקים והתקנות עפ"י חוק.

    בנוסף לכך, החברה פועלת למען שת"פ עם עובדיה, ספקיה, לקוחותיה וגורמי הממשל, כל זאת על מנת להמשיך ולשפר את הפעילות לשמירה על איכות הסביבה, כמו כן אנו פועלים על מנת לפתח ולשווק מוצרים  אקולוגיים.

    אנו בשניב, מחויבים להצבת יעדים סביבתיים ולאימוץ פעילות למען הסביבה