הקמה ועד היום

 • 1988- הקמת המפעל- בשלהי שנת 1988 מוקם המפעל השני בארץ לייצור נייר ביתי, בעיר אופקים וזאת כחלק מחזון הפרחת הנגב של מייסדיו ושל ממשלת ישראל באותה תקופה.

 

 • 1995- הנפקת מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

 • 2005- התקבלה החלטה על חדירה לתחום הקמעונאי, דהיינו ייצור מוצרים מוגמרים ללקוח הסופי, לשם כך מוקם מפעל לעיבוד נייר.

 

 • 2005- יו"ר הדירקטוריון- מתמנה נציג משפחת ברנט.

 

 • 2006- חדירה ראשונית לתחום הקמעונאי (מוצרים מוגמרים) והשקת מותגי שניב.

 

 • 2007- החברה מגייסת 70 מיליון ₪ בהנפקת איגרות חוב בריבית 4.75%.

 

 • 2009- במהלך 2009 למרות המשבר הכלכלי העולמי, השקיעה החברה כ-12 מיליון ₪ בקווי ייצור חדשים, קו ממחטות משוכלל וקו מפיות חדיש.

 

 • 2009- החברה חותמת על הסכם ייצור בלעדי עם קו-אופ הריבוע הכחול (רשת מגה) ובכך הופכת ליצרנית המובילה בארץ בתחום  ה- Private Label של מוצרי נייר מוגמרים.

 

 • 2010- קרן בראשית השקיעה 15 מיליון ₪ בשניב בהקצאת מניות, שהיקנו לה כ- 13.65% ממניות החברה, המהלך  מלמד על האמון הרב ביכולות ובפוטנציאל הצמיחה של החברה ומאפשר לחברה המשך פיתוח מואץ בתחום המוצרים המוגמרים תוך חיזוק מבנה ההון שלה.

 

 • 2012- החברה מרחיבה את מגוון המוצרים שלה ע"י השקה של מותג חדש ורביעי במספר: "שאפו", הכולל 32 מוצרים מתחום טיפוח הבית כל זאת מתוך רצון לספק ללקוחותיה סל מוצרים גדול ומגוון אשר יספק מענה לכלל צרכיהם בתחום טיפוח הבית.
 • 2013- חיבור למערכת הגז הטבעי ותחילת ייצור באמצעות גז טבעי
 • 2015- הקמת תחנת כוח בעלות  מיליון 23כוללת של כש"ח והפעלתה
 • 2016- הקמת קו ייצור נייר טואלט ומגבות נייר בהשקעה כוללת  מיליון ש"ח  שתביא 18של כלהגדלת כושר הייצור בכ 10,000 טון נוספים בשנה